alltarmojligt.nu

Utbildning är viktigt både för den personliga utvecklingen och för karriären. Vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring och därför är vidareutbildning avgörande även för personer i mitten eller i slutet av karriären. En Executive MBA är det bästa valet om du vill vidareutbilda dig samtidigt som du arbetar. Här kan du läsa mer om vad det är för något samt hur den typen av utbildning kan bidra till karriärutveckling.

Vad är en Executive MBA?

En Executive MBA är en utbildning inom företagsekonomi och management som riktar sig till personer som redan är yrkesverksamma. Många som studerar den här typen av utbildning har redan en universitetsutbildning och många års yrkeserfarenhet. Mitt i karriären är det få som har tid och möjlighet att studera på deltid och därför är det viktigt att välja en utbildning med flexibelt upplägg och schema. En mycket konkurrenskraftig utbildning är Mgruppens Executive MBA som är skräddarsydda program utifrån deltagarnas behov av utveckling. Mgruppen är en fakultetsoberoende aktör vilket innebär att de kan skräddarsy utbildningen efter deltagarna samt aktuella marknadsutvecklingar. En stor fördel med Mgruppen Executive MBA är att den innehåller tre olika block med ämnen som är viktigt för personer i ledande positioner:

  • Ledarskap
  • Strategi
  • Finans

Det går dessutom att utifrån sina egna behov bestämma vilken ordning de olika blocken ska studeras. Tillsammans ger de viktiga verktyg för att leda en organisation genom en utmanande tid i förändring.

Därför är en Executive MBA bra för nästa karriärsteg

En Executive MBA är den bästa utbildningen för personer som vill ta ett kliv i karriären, exempelvis få en chefsposition eller på annat sätt axla större ansvar inom organisationen. Bra chefer är mycket viktigt för verksamheten, bland annat för att locka unga talanger till arbetsplatsen. Det är även bra för personer som vill byta karriär. Det är aldrig för sent att byta jobb och en vidareutbildning kan ge dig den kompetens som behövs för det nya jobbet. Utbildning bidrar till personlig utveckling och en Executive MBA som en investering i mig själv. Det är en typ av utbildning som ger mycket både professionellt, men även personligt. Du lär dig om dig själv och ditt ledarskap vilket kan appliceras under hela arbetslivet, oavsett bransch eller titel.

Sist men inte minst ger en Executive MBA ett värdefullt nätverk med andra ambitiösa deltagare. Ofta är deltagarna från många olika branscher vilket ger ett viktigt kunskap- och erfarenhetsutbyte. De flesta av deltagarna har ledande positioner i sina respektive verksamheten vilket ofta är den gemensamma nämnaren i gruppen. Nätverket finns kvar även efter utbildningen vilket också kan vara viktigt för att kunna ta nästa steg i karriären.